معرفی تولیدکنندگان برتر خرما و رطب مضافتی بم در ایران

خرما سایر جزء خرما های نیمه خشک و یکی از انواع خرمای پر مصرف است که بسیار مغذی میباشد.این نوع خرما نام های دیگر همچون استعمران،سمبون و سمباران دارد. خرما سایر بیشتر در ناحیه خوزستان کشت میشود و یکی از بهترین گزینه ها برای صادرات خرما است چون این نوع خرما از نوع نمیه خشک میباشد میتوان به مدت طولانی از آن نگهداری کرد.خرما سایر در اواسط ماه شهریور برداشت میشود.پس از برداشت سایز بندی و رطوبت گیری میشود و در بسته بندی های متنوع توسط شرکت کیمیا رز به بازار عرضه میشود.

Other dates